You can change this website language: English

Tự đăng ký

точка


Bản dịch: . dấu chấm
Chuyển ngữ: [tòchka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный точка точки
Родительный точки точек
Дательный точке точкам
Винительный точку точки
Творительный точкой точками
Предложный о точке о точках

Ví dụ về sử dụng

; точка с запятой [tòchka s zapitòj] - ; dấu chấm phẩyBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này