площадь


Bản dịch: diện tích
Chuyển ngữ: [plòshit']

Ví dụ về sử dụng

Скажите, как пройти на площадь..? [skazhit`e, kak prajt`i na ploshad`?] - Xin vui lòng cho biết, làm sao để đi ngang qua quảng trường...?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này