небоскрёб


Bản dịch: nhà chọc trời
Chuyển ngữ: [nibaskr'òp]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный небоскрёб небоскрёбы
Родительный небоскрёба небоскрёбов
Дательный небоскрёбу небоскрёбам
Винительный небоскрёб небоскрёбы
Творительный небоскрёбом небоскрёбами
Предложный о небоскрёбе о небоскрёбах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này