You can change this website language: English

Tự đăng ký

коричневый


Bản dịch: màu nâu
Chuyển ngữ: [karìchnivyj]

Ví dụ về sử dụng

коричневый песок [korìchnivyj pisòk] - cát nâuBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này