фото


Bản dịch: chụp ảnh
Chuyển ngữ: [fòto]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

большой фотоальбом [bal'shòj fotaal'bòm] - quyển album ảnh lớn
Да, вы можете фотографировать здесь. [da, vy mozhete fatagrafirovat` zdes`.] - Vâng bạn có thể chụp ảnh được ở đây.
Здесь нельзя фотографировать и вести видеосъемку. [zd`es` n`el`zya fatagrafiravat` i v`est`i vid`eos`emku.] - Tại đây không được chụp ảnh và quay phim.
Мы посмотрим твой фотоальбом. [my pasmòtrim tvòj fotoal'bòm] - Chúng tôi sẽ xem quyển album của bạn.
На фото - ночной Владивосток, Россия. [na fòta: nachnòj Vladivastòk, Rassìya] - Trên hình ảnh - Vlađivostok ban đêm, Nga.
Российский фотограф Катерина Бодрунова сняла пару, танцующую танго под водой. [Rossijskij fotograf Katerina Bodrunova snyala paru, tantsuyushhuyu tango pod vodoj.] - Nhà nhiếp ảnh người Nga Katerina Bođrunova chụp được tấm ảnh một đôi nhảy tango dưới nước.
Я могу фотографировать в католической церкви? [ya magu fatagrafiravat` v katalichiskaj tserkvi?] - Tôi có thể chụp ảnh tại nhà thờ công giáo?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này