You can change this website language: English

登记

учиться


翻译: 学习
拼写: [uchìtsa]

词类: Глагол

使用示例

Необходимо научиться замечать это чудо. [Niabkhadìma nauchìt'sa zamichàt' èhta chùdo] - 你一定要学会发觉奇迹。您可以找俄语语言学校和老师:


翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能