You can change this website language: English

Tự đăng ký

учиться


Bản dịch: học hành
Chuyển ngữ: [uchìtsa]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Необходимо научиться замечать это чудо. [Niabkhadìma nauchìt'sa zamichàt' èhta chùdo] - Cần phải học được cách nhận ra phép lạ nàyBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này