Εγγραφή

горький


Μετάφραση: πικρός
Μεταγραφή: [gòr'kij]

Μέρος του λόγου: Прилагательное
Γένος: Мужской
Сравнительная степень: горьче, горше

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род горек горький
Женский род горька горькая
Средний род горько горькое
Множественное число горьки горькие

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный горький горькая горькое горькие
Родительный горького горькой горького горьких
Дательный горькому горькой горькому горьким
Винительный горького,горький горькую горькое горькие,горьких
Творительный горьким горькой горьким горькими
Предложный о горьком о горькой о горьком о горьких

Παραδείγματα χρήσης

горький шоколад [gor'kij shokolad] - πικρή σοκολάτα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία