Εγγραφή

Παραδείγματα χρήσης

Сегодня плохая погода. [sivòdnya plakhàya pagòda] - Σήμερα έχουμε κακό καιρό.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία