Εγγραφή

современный


Μετάφραση: σύγχρονος
Μεταγραφή: [savrimènnyj]

Μέρος του λόγου: Прилагательное
Γένος: Мужской
Сравнительная степень: современнее, современней

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род современен современный
Женский род современна современная
Средний род современно современное
Множественное число современны современные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный современный современная современное современные
Родительный современного современной современного современных
Дательный современному современной современному современным
Винительный современного современную современный современных
Творительный современным современной современным современными
Предложный современном современной современном современных
Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία