Παραδείγματα χρήσης

Я играю на контрабасе. [ya igràyu na kantrabàsi] - Εγώ παίζω κοντραμπασο.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία