Εγγραφή

выйти


Μετάφραση: να βγω
Μεταγραφή: [vyjti]

Μέρος του λόγου: Глагол

Παραδείγματα χρήσης

Просьба выйти из вагонов. [pròs'ba v`ykti iz vagònov] - Παρακαλούμε να βγείτε από τα βαγόνια.
У меня не получается выйти в интернет. [u minyà ni paluchàjitsya v`yjti v intirnèt] - Δε μπορώ να έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Я могу выйти за пределы выставки и затем снова вернуться? [ya magu vyjti za pridely vystafki i zatem snova virnutsa?] - Μπορώ να βγώ από το χόρο της έκθεσης και μετά να γυρίσω πάλι πίσω;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία