Εγγραφή

документ


Μετάφραση: έγγραφο
Μεταγραφή: [dakument]

Μέρος του λόγου: Существительное
Γένος: Мужской
Αριθμός:

Παραδείγματα χρήσης

техническая документация [tikhnichiskaya dakumintatsia] - τεχνική τεκμηρίωσηΕσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία