Tự đăng ký

документ


Bản dịch: tài liệu
Chuyển ngữ: [dakument]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

техническая документация [tikhnichiskaya dakumintatsia] - tài liệu kỹ thuậtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này