Εγγραφή

замечать


Μετάφραση: παρατηρώ
Μεταγραφή: [zamichàt']

Μέρος του λόγου: Глагол

Παραδείγματα χρήσης

Необходимо научиться замечать это чудо. [Niabkhadìma nauchìt'sa zamichàt' èhta chùdo] - Χρειάζεται να μάθουμε να παρατηρήσουμε το θαύμα αυτό.Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία