Εγγραφή

нос


Μετάφραση: μύτη
Μεταγραφή: [nos]

Παραδείγματα χρήσης

большой нос [bal'shòj nos] - μεγάλη μύτη
Выражение, которое вы носите на своём лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. [vyrazhenie, katoroe vy nosite na svayom litse, kuda vazhnee adezhd, katorye vy nadivaite na seb'a] - Η έκφραση, που φοράται στον προσωπό σας, είναι πιό σημαντικό από τα ρούχα, που φοράται επάνω σας.
Какой взнос для участия в этой выставке? [kakoj vznos dl`ya uchast`iya v ehtaj vystafke?] - Ποιά είναι η αμοιβή για την συμμετοχή στην έκθεση αυτή;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία