Εγγραφή

вырезать


Μετάφραση: αποκόπτω
Μεταγραφή: [vyrezat]

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία