Καθηγητές
Tatiana

Tatiana

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Tatiana

Now I’m finishing a course in teaching Russian in Moscow State University. I'm always very responsible and prepare my lessons in details with lots of diversified materials and games. However I can easily improvise and have fun as well!

I use English as my second language. I have a bachelor degree in pedagogy and I have a good knowledge of teaching methods. I have TKT (Teaching knowledge test) and CAE (Certificate in advanced English) certificates by Cambridge University. I can teach with or without textbooks following your personal language needs. Teaching is a very creative process for me, so I'm looking forward to creative students!


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία