You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Деловая лексика -

А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn]
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya]
важная лекция [vàzhnaya lèktsyja]
дата рождения [dàta razhdèniya]
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim]
заработная плата [zàrabatnaya plàta]
и бегом на работу [i bigòm na rabòtu]
карьерные цели [kar'jèrnyi tsèli]
личные данные [lìchnyi dànnyi]
1 2 3 4

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.