You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Поезд -

Бюро находок [byurò nakhòdok]
В кассу большая очередь. [v kàssu bal'shàya òchirit']
В поезде нельзя провозить… [v pòis'de nil'z'a pravazìt'...]
время отправления [vrèmya atpravlèniya]
время прибытия [vrèmya prib`ytiya]
Где находятся кассы? [gde nakhòdyatsya kàssy]
Есть ли в поезде вагон-ресторан? [jèst' li v pòjezde vagòn-restoràn?]
Зал ожидания [zàl azhidàniya]
Какая это остановка? [kakàya èhta astanòfka]
купе [kupèh]
Мы прибываем на станцию… [my pribyvàim na stàntsiyu...]
Этот поезд дальше не идёт. [Èhtot pòezd dàl'she ne idyòt]
Я потерял билет. [ya poteryà bilèt]

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.