You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Самолёт -

багаж [bagàzh]
Где можно взять тележку для багажа? [gde mòzhna vz'àt' tilèshku dlya bagazhà]
Здесь можно обменять валюту? [zdès' mòzhna abminyàt' valyùtu]
Как я могу доехать до центра города? [kak ya magù dajèkhat' da tsèntra gòrada]
место возле окна [mèsta vòzli aknà]
место возле прохода [mèsta vòzli prakhòda]
Мне не надо такси. Меня встречают [men ni nàda taksì. minyà vstrichàyut]
Мне нужно забрать багаж. [mn'e nùjna zabràt' bagàsh]
ручная кладь [ruchnàya klat']
Сколько с меня? [skòl'ka s minyà]
Цель поездки - туризм (бизнес,навестить друзей). [tsèl' pajèstki - turìzm (bìznes, navistìt' druzèj)]
1 2

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.