You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Часы -

без пяти два [bes pyatì dva]
вечера [vèchira]
Во сколько? [va skòl’ka]
восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’]
Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt]
дня [dn’a]
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера. [my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira]
ночи [nòchi]
ночью [nòch'yu]
по часовой стрелке [pa chasavòj strèlki]
полседьмого [polsid’mòva]
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’]
Сколько времени? [skòl’ka vrèmini]
утра [utrà]
шесть тридцать [shèst’ trìtsat’]
Я вернусь через час. [ya virnùs’ chìris chas]
Я выхожу на работу в 8 часов утра. [ya vykhazhù na rabòtu v vòsim’ chisòf utrà]

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.