You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Резюме -

дата рождения [dàta razhdèniya]
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim]
заработная плата [zàrabatnaya plàta]
карьерные цели [kar'jèrnyi tsèli]
личные данные [lìchnyi dànnyi]
место рождения [mèsta razhdèniya]
наёмный работник [nayòmnyj rabòtnik]
назначать встречу [naznachàt' vstrèchu]
найти место работы [najtì mèsta rabòty]
отменять встречу [atminyàt' vstrèchu]
по настоящее время [pa nastayàshheje vrèmya]
поиск работы [pòisk rabòty]
1 2

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.