You can change this website language: English

ба кайд гирифтан

Калимахоро нишон додан.: ТЭУ и ТБУм ТБУ Хамаи сатхо Маълумоти муфассал оид ба сатххои ТРКИ.

 

Общая информация -

башня [bàshnya]
В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri]
Вы получаете багаж. [vy paluchàiti bagàzh]
Выдача багажа находится за углом. [v`ydacha bagazhà nakhòditsa za uglòm]
гостевая виза [gastivàya vìza]
китаец [kitàits]
неожиданная встреча [niazhìdannaya vstrècha]
новый паспорт [nòvuj pàspart]
отдых [òtdykh]
потерянный багаж [patèrinnyj bagàzh]
Россия, большая и такая разная. [Rassìya, bal'shàya i takàya ràznaya.]
У меня была деловая встреча. [u minyà bylà dilavàya vstrècha]
чёрное море [chòrnaje mòre]
Я не вижу ваши паспорта. [ya ni vìzhu vàshi paspartà]
Я уже еду. [ya uzhè jèdu]

Шумо метавонед мактабхои руси ва муаллимони забони русиро пайдо намоед.:


Тарчума
Тарчума (ru-tg)
Танхо нафароне, ки сабт шудаанд, метавонад аз ин фукнсия истифода кунанд.