Tự đăng ký

Голод не тетка, пирожка не поднесет

1
Голод не тетка, пирожка не поднесет [Golod ne tetka, pirozhka ne podneset]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này