Tự đăng ký

Пуганная ворона собственной тени боится

1
Пуганная ворона собственной тени боится [Pugannaya vorona sobstvennoj teni boitsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này