You can change this website language: English

Tự đăng ký

Хвалился чёрт всем миром владеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти

1
Хвалился чёрт всем миром владеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти [Khvalilsya chyort vsem mirom vladet', a Bog emu i nad svin'yoj ne dal vlasti]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này