Tự đăng ký

Хвастать - не косить, спина не болит

1
Хвастать - не косить, спина не болит [Khvastat'- ne kosit', spina ne bolit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này