You can change this website language: English

Tự đăng ký

Что имеем не храним, потерявши плачем

1
Что имеем не храним, потерявши плачем [chto imeem ne khranim, poteryavshi plachem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này