Tự đăng ký

Не место красит человека, а человек место

1
Не место красит человека, а человек место [Ne mesto krasit cheloveka, a chelovek mesto]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này