You can change this website language: English

Tự đăng ký
Bạn hãy chọn chữ cái mà bạn muốn học
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Bắt đầu từ đầu
Bạn hãy từ này. Sau đó bạn hãy xác định vị trí của chữ cái đã học trong từ.Hãy bạn hãy chú ý: mỗi từ có thể chứa một chữ cái đã học tại một số nơi, bạn hãy chọn tất cả những nơi có thể.
/
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này