You can change this website language: English


по-немецки


Bản dịch: theo kiểu đức
Chuyển ngữ: [pa-nimetski]

Ví dụ về sử dụng

Нам нужен гид, говорящий по-английски (по-французски, по-испански, по-немецки). - Chúng tôi cần người dẫn đường nói tiếng anh (tiếng pháp, tiếng tây ban nha, tiếng đức).
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này