You can change this website language: English

Tự đăng ký

Все на солнце ровно глядим, неровно пьём и едим

1
Все на солнце ровно глядим, неровно пьём и едим [Vse na solntse rovno glyadim, nerovno p'yom i edim.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này