You can change this website language: English

Tự đăng ký

Важно не то, как долго ты прожил, а как хорошо жил

1
Важно не то, как долго ты прожил, а как хорошо жил [Vazhno ne to, kak dolgo ty prozhil, a kak khorosho zhil.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này