Tự đăng ký

Готовь сани летом, а телегу – зимой

1
Готовь сани летом, а телегу – зимой [Gotov' sani letom, a telegu – zimoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này