You can change this website language: English

Tự đăng ký

Говорить правду - потерять дружбу

1
Говорить правду - потерять дружбу [Govorit' pravdu - poteryat' druzhbu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này