You can change this website language: English

Tự đăng ký

Или грудь в крестах, или голова в кустах

1
Или грудь в крестах, или голова в кустах [Ili grud' v krestakh, ili golova v kustakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này