Tự đăng ký

Деревья скоро садят, да не скоро с них плоды едят

1
Деревья скоро садят, да не скоро с них плоды едят [Derev'ya skoro sadyat, da ne skoro s nikh plody edyat.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này