Tự đăng ký

Перо соколье, а нутро воронье

1
Перо соколье, а нутро воронье [Pero sokol'e, a nutro voron'e]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này