You can change this website language: English

Tự đăng ký

Плохому началу — плохой конец

1
Плохому началу — плохой конец [Plokhomu nachalu — plokhoj konets]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này