You can change this website language: English

Tự đăng ký

Пошел за шерстью, а вернулся стриженым

1
Пошел за шерстью, а вернулся стриженым [Poshel za sherst'yu, a vernulsya strizhenym]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này