Семь раз отмерь, один отрежь

1
Семь раз отмерь, один отрежь [Sem' raz otmer', odin otrezh']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này