You can change this website language: English

Tự đăng ký

Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает

1
Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает [Sobaka na sene lezhit, sama ne est i drugim ne daet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này