Tự đăng ký

С сильным не борись, с богатым не судись

1
С сильным не борись, с богатым не судись [S sil'nym ne boris', s bogatym ne sudis']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này