Свинья везде грязь найдёт

1
Свинья везде грязь найдёт [Svin'ya vezde gryaz' najdyot]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này