You can change this website language: English

Tự đăng ký

Ты ей вдоль, а она поперек

1
Ты ей вдоль, а она поперек [Ty ej vdol', a ona poperek]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này