You can change this website language: English

Tự đăng ký

Ученье свет, а неученье тьма

1
Ученье свет, а неученье тьма [Uchen'e svet, a neuchen'e t'ma]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này