You can change this website language: English

Tự đăng ký

Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт

1
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт [Umnyj v goru ne pojdyot, umnyj goru obojdyot]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này