You can change this website language: English

Tự đăng ký

Хлеб-соль ешь, а правду-матку режь

1
Хлеб-соль ешь, а правду-матку режь [Khleb-sol' esh', a pravdu-matku rezh']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này