Tự đăng ký

Хлеб за брюхом не ходит

1
Хлеб за брюхом не ходит [khleb za bryukhom ne khodit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này